دی ۳۰, ۱۳۹۵

نحوه عملکرد تورک کانورتر

نحوه عملکرد تورک کانورتر در گیربکس اتوماتیک عملکرد آن بر اساس هیدرودینامیک مایعات می باشد کانورتور با روغن تحت فشار پمپ گیربکس پر شده است و […]